Минералната вода

Минералната вода

Изключителното лечебно действие на кюстендилската минерална вода в СПА Хотел Стримон Гардън, според най-съвременните схващания, се дължи главно на орицателния окислително-редукционен потенциал. Той е уникално висок – минус 340 миливолта. Други извори с такава висока отрицателна стойност на ОРП в България няма, а в света са изключителна рядкост. Когато човек прави балнеологични процедури с тази минерална вода, се извършва т. нар. Безконтактна активация на организма – през кожата става увеличаване на отрицателния редокси потенциал на всички телесни течности, което води до осигуряване на допълнителна енергия за клетките и изключителна антиоксидантна защита. Балнеологията заедно с другите медицински класически и алтернативни технологии, които се използват в лечебната дейност в СПА Хотел Стримон Гардън дава изключителни резултати в лечебния процес.

Показания за лечение

 • Гинекологични заболявания:

  хронични възпалителни процеси на гениталиите, яйчна недостатъчност, различни видове стерилитет;

 • Заболявания на мъжките гениталии:

  хроничен простатит, весиколити, епидимити, патоспермия, мъжки стерилитет;

 • Заболявания на опорно-двигателния апарат:

  хронични артроревматични заболявания (артрити, артрози, полиартрити, спондилартрити), дегенеративни заболявания на костите;

 • Травмато-ортопедични заболявания:

  трвматични заболявания на костите, ставите, мускулите, сухожилията, следтравматични състояния – дисторции, луксации, фрактури, следоперативни състояния и др.

 • Невралгични заболявания:

  невралгия, неврити, радикулити, плексити, дископатии, дискова херния, последствия от наранявания и травми на периферната нервна система, следоперативни състояния;

Всички тези показания са научно и статистически доказани в многогодишното използване на кюстендилската вода за лечение.

Минералната вода има почти постоянно химично съдържание и температура. Тя е чиста, безцветна с приятен вкус и мирис на водороден сулфид. Водата е с лека концентрация на минерали.

Както е описано в документ, издаден от българското Министерство на здравеопазването от 8-ми март 2004 г., дало на град Кюстендил статус на спа-курорт с национално значение, местните минерални води имат следните характеристики:

висок капацитет 33 л/сек, те са хипертермални +73ºC, обогатени с въглеводород-сулфат натрий, силиций, серен сулфид водород, алкална среда pH 9.15. Това ги прави изключително ефективни за много голям обхват здравословни проблеми.

Химичен състав на водата: Баров

Йони Мг./литър Милимоли Мг/екв Екв%
Аниони
Флуор 8.45 0.4 0.4 4.76
Хлор 33.45 0.9
Сулфат 147.56 1.5966 3.1319 37.94
Карбонат 19.52 0.3260 0.6521 7.75
Хидрокарбонат 163.91 2.8586 2.8486 33.86
Хидросиликат 1.59 0.0206 0.0206 0.24
Хидросулфат 10.69 0.2597 0.2597 3.09
Тиосулфат 6.98 0.1246 0.1246 1.48
Катиони
Амоний следи
Натрий и калий 186.96 8.2642 0.0849 1.01
Калций 3.20 0.0424
Магнезий следи 0.0627 0.75
Желязо 0.73 0.0313
Алуминий Следи
Метасилициева киселина 134.41 1.0018
Метаборна киселина 2.00 0.0532
Метаарсениева киселина 677.94 15.8829
strimonМинералната вода